Câu chuyện về một Cuba tự do

The Cuba Libre Story (2015)

( 10 điểm/0  lượt)

Nội Dung phim Câu chuyện về một Cuba tự do

Loạt phim tài liệu này kể lại lịch sử đầy biến động của Cuba, một đất nước bị ngoại xâm, những người đấu tranh vì tự do và những mưu đồ chính trị thời Chiến tranh Lạnh. Sau bốn thập kỷ dưới ách cai trị của thực dân Tây Ban Nha, người dân Cuba đã giành lại độc lập. Nhưng sự can thiệp của Mỹ vào phút chót cũng là một cái giá đắt. Cuba khởi sắc nhờ ngành sản xuất mía đường nhưng quan hệ ngày một căng thẳng với Mỹ lại dẫn đến sự xuất hiện của nhân vật quyền lực trong quân đội, Fulgencio Batista. Ở thời kỳ Mỹ cấm tiêu thụ rượu, Cuba là nơi tập trung rượu phi pháp và là thiên đường của thế lực Mafia đang giành quyền kiểm soát ngành cờ bạc nổi tiếng của nước này. Vào ngày đầu năm mới 1959, phiến quân nổi dậy do anh em nhà Castro và Che Guevara lãnh đạo đã lật đổ thành công chế độ cai trị độc tài và tham nhũng của Batista.