Lỗ Hổng

Zero Days (2016)

( 10 điểm/0  lượt)

Nội Dung phim Lỗ Hổng

Lỗ Hổng, Zero Days là bộ phim tài liệu mô tả các tuyên bố của phần mềm độc hại phát triển chung của Mỹ / Israel Stuxnet được triển khai không chỉ để phá huỷ máy ly tâm làm giàu Iran mà còn đe doạ các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng dân sự của Iran. Gợi ý rằng có thể bị thổi phồng tiềm ẩn này có thể được triển khai đối với Mỹ bởi Iran trong cuộc trả đũa.

Từ khóa:

Lỗ Hổng

,

Zero Days

Trailer Phim