Người Dơi: Mối Hận Thù

Batman: Bad Blood (2016)

( 10 điểm/0  lượt)

Nội Dung phim Người Dơi: Mối Hận Thù

Người Dơi: Mối Hận Thù, Batman: Bad Blood xoay quanh việc Bruce Wayne mất tích. Alfred bảo vệ anh ta trong khi Nightwing và Robin tuần tra thành phố Gotham thay anh ta. Và một người chơi mới, Batdess, điều tra vụ mất tích của Batman.

Trailer Phim