Quyền Bầu Cử

Suffragette (2015)

( 10 điểm/0  lượt)

Nội Dung phim Quyền Bầu Cử

Quyền Bầu Cử phim là câu chuyện của những người lính chân của phong trào nữ quyền đầu, những người phụ nữ bị buộc ngầm để theo đuổi một trò chơi nguy hiểm của mèo và chuột với một quốc gia ngày càng tàn bạo. Trong phim Suffragette những phụ nữ không được chủ yếu từ các lớp giáo dục lịch sự, họ đã làm việc những người phụ nữ đã nhìn thấy biểu tình hòa bình đạt được điều gì. 

Quyền Bầu Cử, Suffragette