Thế Giới Ngầm

Imperium (2016)

( 10 điểm/0  lượt)

Nội Dung phim Thế Giới Ngầm

Thế Giới Ngầm (Quyền Tuyệt Đối), Imperium kể về sự nghiệp của Michael German, một nhân viên FBI đã bí mật thâm nhập vào tổ chức dân quân và tổ chức tân phát xít (neo-Nazi) tại nước Mỹ để điều tra những bí mật ngầm trong xã hội.

Thế Giới Ngầm, Imperium

Thế Giới Ngầm, Imperium

Thế Giới Ngầm, Imperium

Trailer Phim