Thiết Thính Phong Vân

Overheard (2009)

( 10 điểm/0  lượt)

Nội Dung phim Thiết Thính Phong Vân

Dương, Tường và Tuấn là 3 người chơi thân với nhau trong đội tình báo của Cục liêm chính HK. Nhiệm vụ của họ là lắp đặt các thiết bị quay trộm và nghe lén tại các công ty là đối tượng về tội phạm kinh tế , để tìm ra chứng cứ phạm tội . Lần hành động này, đối tượng tình nghi là Tập đoàn Phong Hoa . Trong một lần nghe lén, Dương và Tường đã biết được thông tin mật về giá cổ phiếu của Phong Hoa, mà thông tin này có thể sẽ kiếm được rất nhiều tiền nếu như mua cổ phiếu Phong Hoa với số lượng lớn...

Thiết Thính Phong Vân

Thiết Thính Phong Vân

Thiết Thính Phong Vân

Trailer Phim