Tiên Cầu Đại Chiến

Soccer Killer (2017)

( 10 điểm/0  lượt)

Nội Dung phim Tiên Cầu Đại Chiến

Tiên Cầu Đại Chiến, Soccer Killer vào thời đại triều gì gì đó, giặc nước ngoài xâm lượt. Vương gia đã hạ lệnh hễ những ai có lòng yêu nước, bất kể phường trộm cắp, hay có tội, miễn là có lòng yêu nước thì có thể đăng ký tham gia vào đội tuyển bóng đá để quyết định sự tồn vong nước nhà. Một bộ phim mang tính hài bựa của trung quốc rất hay, mời các bạn đón xem.