Vùng Đất Bất Trị 1: Đặc Khu B13

District B13 (2004)

( 10 điểm/0  lượt)

Nội Dung phim Vùng Đất Bất Trị 1: Đặc Khu B13

Vùng Đất Bất Trị 1: Đặc Khu B13 lấy bối cảnh thành phố Paris năm 2010, khi những khu vực nguy hiểm thuộc ngoại vi thành phố được bao bọc bởi các bức tường, và ở đó không có trường học, bệnh viện và ngay cả cảnh sát, chỉ có các tay buôn bán ma túy làm anh làm chị ở đây. Ở quận 13, Leito là một người thật thà, ông sống trong một căn hộ sạch sẽ và không cho phép các tay buôn thuốc phiện béng mảng đến khu vực này.

Vùng Đất Bất Trị 1: Đặc Khu B13

Vùng Đất Bất Trị 1: Đặc Khu B13

Vùng Đất Bất Trị 1: Đặc Khu B13